Yadanar Theinga Hotel

Hotel Zone, DatKhiNaThiri Tsp,Nay Pyi Taw, Myanmar
+95 (0) 67-421911, -421922, -421933, -421944+95 (0) 67-421911, -421922, -421933, -421944
+95 (0) 67-421910
Stars (hotels and restaurants)
Category: **