Junction Hotel

Hotel Zone, Det Khi Na Thiri Tsp, Nay Pyi Taw, Myanmar