Golden Myanmar Hotel

Hotel Zone, DatKhiNaThiri Tsp,Nay Pyi Taw, Myanmar